Hva er spread?

Spread

Spread er forskjellen mellom to priser. På børsene er spread forskjellen mellom prisen du kan kjøpe til og prisen du får solgt til. På kryptopris.no kan du velge «spread» og sjekke hvor mye det koster å kjøpe og selge på forskjellige børser.

Våre marginer

I BitGate har vi ingen avgifter for krypto til krypto veksling, men vi har en prismargin på 0.95%. Denne marginen er forskjellen mellom gjennomsnittlig markedspris og prisen du får hos oss.

Her ser vi et eksempel på margin og spread. Til venstre er prisen du kan kjøpe til. Til Høyre er prisen du får solgt til. Prisen i midten er markedsprisen. Spreaden her er 2% fordi forskjellen mellom kjøp og salgsprisen er 2%. Marginen er 1% fordi forskjellen på kjøpspris og salgspris mot markedsprisen er 1%.

Ulempen på en børs er at det kan være komplisert å forstå hvilken spread man faktisk får, ettersom det er avhengig av timing og størrelse på beløpet. Spread kan derfor ofte være en skjult kostnad for kunden.

I BitGate har vi en fast margin og prisen låses straks man trykker kjøp så man har til og med litt tid på seg til å skrive inn beløp uten at prisen kan endre seg.

Neste artikkel: Proof work vs Proof of stake

Tags:

Comments are closed.